QUIN MICRÒFON TRIAR PER GRAVAR UN COR

by InSitu 0 Comments
QUIN MICRÒFON TRIAR PER GRAVAR UN COR

QUIN MICRÒFON TRIAR PER GRAVAR UN COR 

Dos aspectes són importants per fer una bona gravació de cor: el tipus de micròfon i la col·locació. Avui et parlaré de quin micròfon escollir per obtenir els millors resultats.

DINÀMICS VS CONDENSADORS

Dinàmics, són molt direccionals, és a dir, que són pensats per captar una font sonora que estigui just davant i que emeti a bon volum. Els sons que es produeixen fora del seu estret eix no són captats i, per tant, no queden ben gravats. Són apropiats per al so en directe (entre altres coses, redueixen molt les probabilitats d'acoblament). No són bons per fer un enregistrament detallat i de qualitat. Utilitzats per a un cor, per exemple, rebràs molt al cantant que té el micròfon davant i gairebé res a la resta. L'enregistrament música clàssica, llevat d'excepcions, no és el seu lloc.

Condensador, són els més apropiats per a l'enregistrament d'un cor. Capten el so en un eix força ampli. Això és important ja que hi ha cantants davant i als costats. El so té profunditat i és realista. Per gravar un cor, efs servir  sempre micròfons de condensador. Malauradament, en general, els de condensador són molt més cars i fràgils.

Com micròfons de condensador et puc recomanar Samson C02 com molt barats, Oktava MK12 o Rode NT5 de preu mitjà i DPA i Schoeps com gamma alta.

PATRÓ POLAR

Res a veure amb el fred.

És la classificació dels micròfons segons l'amplitud del seu eix de captació del so.

Cardioides i hipercardioides, la zona d'abast té forma de cor, d'aquí el nom, ho agafes ?. Els micròfons cardioides són el cavall de batalla de l'enregistrament, sempre et van bé en la majoria de les situacions. Si només tens dos micròfons, millor que siguin cardioides.

Omnis, recullen el so per totes bandes. Les seves virtuts són que capten un so molt natural i la resposta en greus és molt bona. El seu principal inconvenient és que has de assegurar-te que la sala té bona acústica. En aquesta entrada t'ho explico millor.

Com triar sala per fer un enregistrament de música clàssica

Figura de 8, com el seu nom indica capten el so per davant i per darrere, però no pels costats. Els micròfons de cinta (que tenen un so càlid però són molt delicats) són en figura de 8. Sovint s'utilitzen micròfons amb figura de 8 en combinació amb cardioides a la disposició Blumlein. No són els més utilitzats per ser més aviat fràgils, però si tens dos bons micròfons de cinta, no ho dubtis.

Patrones polares micrófonos - InSitu

TIPUS DE DIAFRAGMA

El diafragma és aquesta rodoneta per on es capta el so. En els micròfons de gran diafragma podem veure-la amb facilitat a través de la reixa.

Petit diafragma, són els coneguts com de llapis. El so tendeix a ser molt natural. Recullen millor els atacs. Només tenen una càpsula i per tant si vols canviar entre cardioide i omni has de canviar de micròfon o de càpsula. Personalment cada dia faig servir més els de llapis en els meus enregistraments.

Gran diafragma, el so és més "acolorit", com més rugós i càlid. Molt agradable i gruixut però també més "fals". Podem tenir diversos patrons polars en el mateix micròfon així no has de canviar per provar un altre tipus, tan sols cal prémer algun botó.

Microfonos diafragma InSitu

Has provat a gravar la teva coral? Que tal t'ha quedat?

Espero haver-te ajudat i si tens dubtes, contacta amb mi.

QUÉ MICRÓFONO ELEGIR PARA GRABAR UN CORO

QUE MICRÓFONO ELEGIR PARA GRABAR UN CORO

Dos aspectos son importantes para hacer una buena grabación de coro: el tipo de micrófono y la colocación. Hoy te hablaré de qué micrófono escoger para obtener los mejores resultados. 

DINÁMICOS VS CONDENSADORES

Dinámicos, son muy direccionales, o sea, que están pensados para captar una fuente sonora que esté justo delante y que emita a buen volumen. Los sonidos que se producen fuera de su estrecho eje no son captados y, por tanto, no quedan bien grabados. Son apropiados para el sonido en directo (entre otras cosas, reducen mucho las probabilidades de acople). No son buenos para hacer una grabación detallada y de calidad. Utilizados para un coro, por ejemplo, recibirás mucho al cantante que tiene el micrófono justo enfrente y casi nada al resto.  La grabación música clásica, salvo excepciones, no es su lugar.

Condensador, son los mas apropiados para la grabación de un coro. Captan el sonido en un eje bastante amplio. Esto es importante pues hay cantantes enfrente y a los lados. El sonido tiene profundidad y es realista. Para grabar un coro, usa siempre micrófonos de condensador. Desgraciadamente, por norma general, los de condensador son mucho más caros y frágiles.

Cómo micrófonos de condensador te puedo recomendar Samson C02 cómo muy baratos, Oktava mk12 o Rode NT5 de precio medio y DPA y Schoeps cómo gama alta.

PATRÓN POLAR

Nada que ver con el frio.

Es la clasificación de los micrófonos según la amplitud de su eje de captación del sonido.

Cardioides e hipercardioides, la zona de alcance tiene forma de corazón, de ahí el nombre, ¿lo pillas?. Los micrófonos cardioides son el caballo de batalla de la grabación, siempre te van en la mayoría de las situaciones. Si sólo tienes dos micros, mejor que sean cardioides.

Omnis, están pensados para recogen el sonido por todos lados. Sus virtudes son que captan un sonido muy natural y la respuesta en graves es muy buena. Su principal inconveniente es que tienes que asegurarte de que la sala tiene buena acústica. En esta entrada te lo explico mejor.

Cómo elegir sala para hacer una grabación de música clásica

Figura de 8, cómo su nombre indica captan el sonido por delante y por detrás, pero no por los lados. Los micrófonos de cinta (que tienen un sonido cálido pero son muy delicados)  son en figura de 8. A menudo se utilizan micrófonos con figura de 8 en combinación con cardioides en la disposición Blumlein. No son los más utilizados por ser más bien frágiles, pero si tienes dos buenos micrófonos de cinta, a por ello. 

Patrones polares micrófonos - InSitu

TIPO DE DIAFRAGMA

El diafragma es esa redondita por donde se capta el sonido. En los micrófonos de gran diafragma podemos verla con facilidad a través de la rejilla.

Pequeño diafragma, son los conocidos como de lápiz. El sonido tiende a ser muy natural. Recogen mejor las ataques .Sólo tienen una capsula y por lo tanto si quieres cambiar entre cardioide y omni debes cambiar de microfono o de capsula. Recogen mejor las ataques. Personalmente cada día uso más los de lápiz en mis grabaciones.

Gran diafragma, el sonido es más "coloreado" algo así como más rugoso y cálido. Muy agradable y grueso pero también más "falso". Pueden tener varios patrones polares en el mismo micrófono así no tienes que cambiar para probar otro tipo, tan solo hay que apretar algún botón.

Microfonos diafragma InSitu

¿Has probado a grabar tu coral? ¿Que tal te ha quedado?

Espero haberte ayudado y si tienes dudas, contacta conmigo.

Antonio-Velasco-InSitu

© Antonio Velasco Polonio 2018

Compositor, técnico de sonido profesional y productor en InSitu grabación y edición musical  www.insitumusic.com

Licencia Creative Commons
QUÉ MICRÓFONO ELEGIR PARA GRABAR UN CORO por Antonio Velasco Polonio se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.